Vannini: Eckhart il “Maestro” tra visioni ed eresia

Sezione: 

Maurizio Schoepflin: Vannini: Eckhart il “Maestro” tra visioni ed eresia, in: <Avvenire>, 13 settembre 2007.